Wybierz język

Nawigacja

O PROJEKCIE
Audiowalki Centropy zabiorą Cię w podróż przez żydowską historię Europy Środkowej i Wschodniej. Skorzystaj z naszych multimedialnych map, zapoznaj się ze zdjęciami rodzinnymi, materiałami archiwalnymi i osobistymi historiami 21 Żydów ocalałych z Holokaustu, aby uzyskać unikalny wgląd w bogate dziedzictwo żydowskie Europy i odkryć miejsca związane z życiem żydowskim w miastach Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Ul. Św. Anny

11. Ul. Św. Anny – Tempel

Element 340
Ul. Św. Anny 7, Tarnów
00:00
00:00
  • 00:00

W XIX wieku w Tarnowie doszło do podziałów we w miarę jednolitej dotychczas społeczności żydowskiej. Nowe prądy religijne kojarzone zarówno z judaizmem ortodoksyjnym, jak i konserwatywnym i reformowanym spowodowały tak wielkie podziały i różnice wśród Żydów, że zaczęły powstawać odrębne synagogi i domy modlitwy dla poszczególnych grup.

Jednym z takich miejsc był Tempel, gdzie modlili się Żydzi podążający za liberalnymi ideami żydowskiego oświecenia czyli Haskali. Zrzeszeni w Izraelickim Stowarzyszeniu Templowym zdołali wybudować przed 1884 rokiem swój dom modlitwy. Był on chlubą tej społeczności. Jak twierdzą historycy, był to jedyny żydowski dom modlitwy w Tarnowie posiadający organy. 

W trakcie drugiej wojny światowej tarnowski Tempel został zniszczony, przez lata jedyną wskazówką świadczącą o jego istnieniu był pusty plac. Obecnie znajduje się tam parking.

Przeczytaj więcej